Prednosti briketiranjaKalorična vrijednost najčešćeg agrarnog otpada

Agrarni otpad Kalorična vrijednost cal/kg Sadržaj pepela
Ljuske kikirikija 4524 K 3,80%
Otpad šećerne trskes 4380 K 1,80%
Ljuske ricinusovih sjemenki 3862 K 8,00%
Piljevina 3898 K 8,20%
Stabla i trske pamuka 4252 K 3,00%
Bambusov prah 4160 K 8,00%
Bambus (drvo) 4707 K 0,90%
Ljuskice kave 4045 K 5,30%
Otpadni duhan 2910 K 31,50%
Otpadni čaj 4237 K 3,80%
Rižina slama 3469 K 15,50%
Stabla gorušice 4200 K 3,40%
Agrarni otpad Kalorična vrijednost cal/kg Sadržaj pepela
Pšenična slama 4100 K 8,00%
Suncokretova stabla 4300 K 4,30%
Otpadna juta 4428 K 3,00%
Palmine ljuske 3900 K 4,90%
Sojine ljuske 4170 K 4,10%
Šećerna trska 3996 K 5,00%
Kora drveta 1270 K 4,40%
Otpad iz šumarstva 3000 K 7,00%
Kokosovi klipovi 4146 K 9,10%
Rižine ljuske 3200 K 21,20%
Iverje 4785 K 1,20%
Drugi materijali 3700 K -

Korištenje briketa iz biomase

Briketi se koriste za široku paletu termalnih programa kao što su proizvodnja pare u kotlovima, grijanje, sušenje i uplinjavanje te nadomještaju konvencionalno gorivo kao što je ugljen, drvo i ostalo tekuće gorivo, npr. ulje za loženje, dizel, lagano dizelsko ulje, kerozin, itd. Korištenje briketa kao zelenoga goriva pokazalo je obećavajuće rezultate. .

Briketi ili biougljen gorivo je budućnosti. To je visokokvalitetno sredstvo koje podupire gospodarsku, ekološku i naprednu ekološku politiku poduzeća.

Korištenje gotovih briketa u različitim industrijama (Bilo koji industrijski program proizvodnje toplinske energije)

Industrija boja Kožarska industrija Tekstilna industrija
Industrija vatrootpornih materijala Gumarska industrija Industrija laminata
Kemijska industrija Keramička industrija Jedinice za proizvodnju opeka
Mljekare Ekstrakcija otapalima Predionice
Staklenici Korištenje uplinjenog sustava Agroprehrambena industrija